З 1 липня вдосконалено процедуру зміни виборчої адреси. Тепер проголосувати можна і за місцем фактичного проживання. Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Калуської міської ради Петро Перегіняк.

Куди звертатися?

Якщо з певних причин ваше місце реєстрації відрізняється від фактичного місця проживання, ви маєте право звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем фактичного проживання для зміни виборчої адреси.

Перелік відділів ведення Державного реєстру виборців тут: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&prejim=3&pmn_id=105.

Перелік відділів у Івано-Франківській області тут: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&pid100=26&prejim=3.

З 1 липня 2020 року є можливість звернутися до відділу ведення Реєстру через мережу Інтернет. Для цього необхідний кваліфікований електронний підпис. Як отримати електронний підпис читайте тут: https://diia.gov.ua/faq/1.

Відповідний екран для звернення та запитів: https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:9:114520162693885::NO:::

Які документи необхідні?

Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

До заяви виборець додає копію документа, що підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою.

Такими документами є:

 • договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
 • виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою. Наприклад, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо;
 • документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою. Наприклад, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни тощо;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою. Наприклад, рішення органу соціального захисту населення про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею тощо;
 • документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою. Наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами тощо.

Це вичерпний перелік документів, що визначений Постановою ЦВК “Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

Як звернутися в електронній формі?

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги” (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Посилання на сайт ЦВК: https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:9:114520162693885::NO:::

Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.

До заяви в електронній формі додається копія документа (документів), що підтверджує фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою, – файл/файли у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір якого/яких не повинен перевищувати 5 мегабайтів. Про документи що підтверджують фактичне проживання ми повідомляли вище.

Результат подання заяви

Якщо звернення задоволено, то вносяться зміни щодо виборчої адреси виборця. Тоді орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на його виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою вказаного органу.

Повідомлення про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця в електронній формі надсилається на зазначену ним адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

Вам можуть відмовити, якщо:

 • встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
 • перевіркою, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
 • встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни;
 • заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою (до заяви не додано копії документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою);
 • заяву подано до органу ведення Реєстру з порушенням встановлених строків.

Які особливості?

З новою заявою щодо зміни виборчої адреси ви зможете звернутися не раніше ніж через 180 днів після дати внесення змін до виборчої адреси згідно останньої поданої заяви.

Заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу

-Реклама-